Iwona Ziętkiewicz

About This Project

 

Iwona Ziętkiewicz

historyk sztuki, muzealnik, redaktor

Od 1985 roku pracuje w muzealnictwie ( z przerwą w latach 1992–1995: praca w Instytucie Polskim w Sztokholmie jako wicedyrektor placówki). W tym czasie zrealizowała wiele samodzielnych projektów, głównie wystawienniczych, podejmując także zadania redakcyjne przy katalogach wystaw; od roku 2007 zajmuje się wyłącznie pracami redakcyjnymi. W dorobku redakcyjnym ma kilkadziesiąt publikacji poświęconych sztuce dawnej i współczesnej, podejmujących zagadnienia historyczne i szeroko pojętej kultury: katalogi wystaw, katalogi zbiorów, monografie, periodyki naukowe, wydawnictwa popularne, jubileuszowe, promocyjne i inne.