Małgorzata Buchholz-Todoroska

About This Project

 

Małgorzata Buchholz-Todoroska

Ukończyła studia historii sztuki (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe studia zarządzania instytucjami kultury (Uniwersytet Jagielloński). Brała aktywny udział w powołaniu i organizacji Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz Domu Uphagena – Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, gdzie wraz z zespołem podjęła zadanie rekonstrukcji wyposażenia i dekoracji zabytkowych wnętrz XVIII-wiecznej kamienicy gdańskiej. Była organizatorką i wieloletnią dyrektor Muzeum Sopotu, nadzorując i prowadząc prace remontowe i konserwatorskie związane z odtworzeniem historycznego wyposażenia zabytkowej willi Claaszena – siedziby placówki. Była także kuratorem Oddziału Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Pracowała jako wykładowca w uczelniach wyższych prowadząc zajęcia z historii sztuki i muzealnictwa.

Współpracowała z ośrodkami i instytucjami polskimi i zagranicznymi przy realizacji projektów związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa i kulturowego.

Jest autorką scenariuszy kilkudziesięciu wystaw, redaktorką naukową i autorką katalogów i innych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Organizowała i uczestniczyła w sesjach, seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadziła projekty badawcze i popularyzatorskie z zakresu historii sztuki, architektury i lokalnego dziedzictwa historycznego.

W grudniu 2017 roku otworzyła własną firmę EXPONEO, w której wykorzystuje wieloletnie doświadczenia zdobyte w pracy muzealnika, historyka sztuki i animatora wydarzeń kulturalnych. Fascynują ją nowoczesne media i możliwości współczesnej techniki w kreacjach artystycznych i muzealnych. Liczne podróże po świecie łączy ze zwiedzaniem wystaw i galerii, których możliwości kreacji, ekspresji i bogactwa przekazu wydają się dziś nieograniczone.